Νησί του Ιονίου πελάγους, ΝΑ της Λευκάδας, μεταξύ των νησιών Μεγανησίου ΔΒΔ, Καστού ΝΝΑ και της ακτής της Ακαρνανίας ΒΒΑ.